Радев наложи вето на промените в Закона за устройство на територията

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021г.

В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството. В същото време обаче въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Новата уредба не съдържа достатъчно гаранции, че отговорната и обществено значима задача на общините да осъществяват процедурите по отчуждаване ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес. Вместо това създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти, се казва в мотивите на президента.

Както БГНЕС вече информира Камарата на архитектите в България внесе мотиви, с които поиска от президента да наложи вето на Закона за устройство на територията. Камарата на инженерите геодезисти също изпрати писмо до държавния глава с молба за преразглеждане на приетите преди седмица промени в закона.

КАБ: Промените в ЗУТ – предпоставка за рекет и налагане на строителен монопол

Според председателя на УС на КАБ арх. Владимир Милков един от основните проблеми е прилагането на улична регулация като условие за получаване на разрешение за строителство. Архитект Милков коментира, че промените създават условия за рекет и налагане на строителен монопол. /БГНЕС