Първите „зелени“ затвори у нас ще бъдат в Белене и в Плевен

Първите стъпки за създаване на два пилотни „зелени“ затвора у нас са вече факт. Обсъждат се варианти лишените от свобода и персоналът от затворите в Белене и в Плевен да са първите, които ще бъдат обучени към придобиване на знания и умения в областта на „екологичната“ икономика.


Опитът идва от Норвегия, където Норвежката корекционна служба вече е интегрирала тези концепции в своите затвори в областта на селското стопанство, биоземеделието, здравословните продукти, използването на самоподдържащи се енергийни ресурси и създаването на здравословна затворническа среда.

Днес в Белене приключи работно посещение на норвежки и български експерти, в рамките на което са представени идейните намерения на екипите на двата избрани затвора за реализиране на „екологични“ решения. Разработен е и първият вариант на проектни дейности, индикатори и прогнозен бюджет. Следващата среща на работната група ще бъде в края на февруари в Норвегия, където българските участници ще се запознаят с норвежкия опит и ще бъде подписано споразумения за „побратимяване“ между затвора град Плевен и затвора град Белене със затвора Она, Норвегия.

Тази инициатива е възможна по линия на Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“, която е партньор по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонда за двустранни отношения на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 за „Разработване на концептуален проект за укрепване на двустранното сътрудничество между Норвежката корекционна служба и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ чрез създаване на два пилотни „зелени затвора“. /БГНЕС