Протоколът защитава всички български условия от 2017 г.

Днес министрите на външните работи на България, Теодора Генчовска и на Северна Македония, Буяр Османи подписаха протокола от Второто заседание на Съвместната Междуправителствена комисия.

Агенция БГНЕС анализира основните точки от документа.

Напомняме че тя е създадена на основа на член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, и предвижда, ежегодно да се правят отчети за свършеното по изпълнението му, както и да се набелязват приоритети за всяка следваща година. Също така е важно да се отбележи че, както самият договор, така и протоколите по чл. 12 (настоящият, както и този от 2019 г.) залегнаха по настояване на България, и в самата Преговорна рамка, като основни критерии за напредъка на Северна Македония. Докладите за самия напредък, както и за изпълнението на Договора за приятелство и добросъседство и производните му протоколи ще се прави от Европейската комисия, но Европейският съвет ще ги одобрява, само със съгласието на българската страна.

Основно място в одобрения тазгодишен протокол заема отчета по свършеното в различните области и сфери на сътрудничеството. Ключови обаче са елементите, които касаят така наречените "спорни теми", в това число и тези, касаещи основния елемент от Договора – общата история.

"Под очакванията" е оценката на министерствата за проведените досега 13 заседания на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси (наричана по-нататък „Комисията“). И двете страни декларират желание за интензифициране на нейната работа с най-малко 8-10 заседания годишно, както и необходимостта от конкретни резултати базирани на "автентични и основани на доказателства исторически извори, научно тълкуване на историческите събития". В изпълнение на чл. 8 ал. 3 от Договора, двете страни се ангажират да честват съвместно през 2022 г. и 2023 г. всички общи исторически събития и личност, които вече са били договорени. Освен това, се поема и ангажимент, в срок от две години, всички исторически теми, по които е постигната договореност, да бъдат отразени в учебните програми, учебниците, табели, паметници. Предвижда се и изучаването на "оригиналите на съответните исторически извори и литературни текстове". Допълнително, правителството на Северна Македония се ангажира ще подготви и представи примерен урок за 7-ми от образователната програма на Република Северна Македония по темата за цар Самуил, в съответствие с препоръките на Комисията и в съответствие с чл. 8 от Договора. Правителството на Северна Македония поема и конкретен ангажимент, до началото на учебната година 2023-2024 г. да промени съдържането на учебника по география за 7 клас във връзка с неоснователни етнически/териториални претенции.

Друг ключов елемент от двустранния протокол е и ангажиментът от страна на Северна Македония, че "следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага, след като включи в своята Конституция тези нейни граждани, които са част от българският народ".

БГНЕС припомня, че условието за включване на българите в Конституцията на РСМ, залегна като основно за българската страна през последната година. Освен историческите теми и промяната на Конституцията в Протокола фигурират и всички останали важни елементи от Рамковата позиция на България от 2019 г.

По отношение на говора на омраза, двете страни потвърждават ангажимента си за предприемане на действия срещу такива прояви и определят министерствата на външните работи като институции за контакт и за информиране на компетентните институции при съвместното идентифициране на такива случаи при надписи върху обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни програми, както и в публичното пространство. Двете страни ще гарантират, също, че държавното финансиране на нови книги, документални издания и списания, филми и друга художествена продукция, паметници на културата и чествания ще се осъществява в духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като в този контекст всеки субект, финансиран от държавата, ще потвърждава в изрично и обвързващо изявление, че ще следи с необходимото внимание въпроса за недопускане на всички форми на говор на омраза и неспазването на това задължение ще представлява основание за спиране и възстановяване от страна на субекта на отпуснатото държавно финансиране.

По отношение на реабилитацията на жертвите на репресии от комунистическият период, правителството на Северна Македония декларира, че ще създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г.

По отношение на правата на българите, Република Северна Македония се ангажира да предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на културата и идентичността на българската общност в Република Северна Македония:

• Постигане на устойчиви резултати в превенцията и реакцията срещу прояви на език на омраза към българите в Република Северна Македония в публичното пространство в Република Северна Македония;

• Постигане на устойчиви резултати в превенцията, разследването и наказателното преследване при престъпления от омраза, прояви на език на омраза и на дискриминация срещу българите в Република Северна Македония;

• Предприемане на ефективни мерки за повишаване на осведомеността относно институционалните механизми по правата на човека и повишаване на доверието на българите в Република Северна Македония към тези механизми и национални институции;

• Постигане на устойчиви резултати за гарантиране на свободното упражняване на правата на българите в Република Северна Македония за свободно изразяване, опазване и развитие на идентичността и специфичните характеристики на тяхната общност, както и за свободно използване на символите на тяхната общност.

Самите протоколи са подписани съгласно установената отдавна формула в двустранните отношения, на официалните езици на двете страни, съгласно техните Конституции. В този смисъл, от българска страна няма промяна на досегашната позиция по отношение на езика на Република Северна Македония, и това ще бъде отразено в заключенията на Съвета с едностранна наша декларация.

На този линк можете да прочетете пълния текст на Протокола: https://bgnes.bg/files/1658085981974385.pdf /БГНЕС