Прокурорската колегия на ВСС предложи Борислав Сарафов за втори мандат шеф на НСлС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение предложение от членовете на Колегията - Йордан Стоев, Огнян Дамянов и Светлана Бошнакова, и Иван Гешев – главен прокурор на Република България за кандидатура на Борислав Сарафов за втори мандат като директор на Национална следствена служба, съобщиха от ВСС.

Сарафов има над 27 години юридически стаж, като целият му професионален път е преминал в прокуратурата и следствието, и е преминал през всички нива в тези институции. Професионалната си кариера започва на 1 февруари 1996 г. като следовател в Окръжна следствена служба - София. През февруари 2001 година става заместник - районен прокурор в Районна прокуратура - Сливница, а през юни 2001 г. е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура - София. През 2006 г. е командирован за 4 месеца във Върховната административна прокуратура. През месец март 2007 г. е командирован в отдел „Противодействие на организираната престъпност“ във Върховна касационна прокуратура. От 17 декември 2009 г. до 08 юли 2011 г. заема длъжността „заместник - административен ръководител - заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София, като за периода от 22 декември 2010 г. до 08 юли 2011 г. е командирован във Върховна касационна прокуратура. От 08 юли 2011 г. до 18 януари 2013 г. заема длъжността „административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура“. От 18 януари 2013 г. до 18 декември 2017 г. е заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. От 18 декември 2017 г. и към настоящия момент е директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

„Неговите професионални и нравствени качества ни дават основание да предложим на Прокурорската колегия на ВСС неговата кандидатура за втори мандат като директор на Национална следствена служба“, се посочва в предложението. /БГНЕС