Престъпленията от омраза с рекорден ръст през 2020 г.

Броят на престъпленията от омраза, регистрирани през 2020 г., отбелязаха рекорден ръст от две десетилетия насам, сочат данни на ФБР.

Властите са предали информация за 8 263 криминални инцидента и 11 129 престъпления, извършени на основата на омраза: срещу раса, етническа принадлежност, произход, религия, сексуална ориентация, увреждане, пол и полова идентичност.

Общият брой на престъпленията представлява 16% увеличение в сравнение с 2019 г. и най-високият брой престъпления от омраза, регистрирани от 2001 г., година, в която са документирани 9 730 инцидента. Рязък скок в престъпленията от омраза е регистриран след 11 септември 2001 и атентата на Световния търговски център. Най-потърпевши от такива престъпления са били мюсюлмани и хора с мюсюлмански произход.

Общо близо 62% от престъпленията от омраза са свързани с расата на жертвата.

Както и през последните години, чернокожите американци съставляват най-голям дял от лицата, обиждани или нападани поради тяхната раса или етническа принадлежност.

20% от престъпленията от омраза са насочени към сексуалната ориентация на дадено лице, а 13% са насочени към неговата религия. /БГНЕС