Повече от един на всеки петима българи не може да свърже двата края

39,8% от населението на България успява да свърже двата края с големи трудности или със затруднения. Делът на населението по този показател при Финландия например е 11%.

Според Евростат през второто тримесечие на 2022 г. повечето граждани в държавите-членки на ЕС, участвали в тримесечното събиране на данни за условията на живот, съобщават за нарастващи трудности при свързването на двата края в сравнение с предходните тримесечия. Данните отразяват повишаването на цените от началото на 2022 г. Тази информация идва от данните за въздействието на COVID-19 върху условията на живот и е резултат от новоразработено събиране на данни с участието на 11 държави-членки.

504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г.

През второто тримесечие на 2022 г. делът на населението, което може лесно или много лесно да се справя с ежемесечните разходи, варира от 3,6% в България до 40,5% във Финландия. Делът е намалял в сравнение с предходното тримесечие във всички девет държави, за които има налични данни, с изключение на Италия.

Въпреки това делът на населението, което може да свързва двата края с големи затруднения или трудно, се увеличава с течение на тримесечията. През второто тримесечие на 2022 г. този дял се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. във всички участващи държави, с изключение на Словения и Финландия.

Данните сочат, че повече от един на всеки пет души е имал големи затруднения или трудности да свърже двата края в България, Словакия, Италия и Франция.

Това събиране на данни включва основни променливи (развитие на доходите на домакинствата, качество на живот и финансови затруднения) и фонови социално-икономически променливи (възраст, пол, ниво на образование, статус на активност, състав на домакинството и други характеристики на населението). /БГНЕС