Петролът ще струва между 50-70 долара до 2024 г.

Прогнозата за скок в цените на Брент е заради значителното съкращаване на предлагането на „черно злато“ на световния пазар

Инвестиционната Bank of America Merrill Lynch в последния си доклад за петролния пазар прогнозира стабилни цени до 2024 г. Според прогнозите й котировките на Брент – главния световен еталонен сорт – ще се движат през следващите 5 години в относително тесния диапазон между 50-70 долара за барел. За разлика от предходната прогноза, цената на Брент ще се стреми към ниската граница на този диапазон заради множество фактори, които възпират покачването на цените. Най-важният от тях е увеличаването на добива и предложението на петрол в САЩ.

Растеж преди спада

В близко бъдеще от BoA ML прогнозират увеличаване на цените на Брент до 70 долара за барел заради значителното съкращаване на предлагането на „черно злато“ на световния пазар. Намаляването на предлагането се очаква заради ограничаването на добива в рамките на ОПЕК+, намаляването на износа от Венецуела и Иран заради ожесточаването на американските санкции, а също така заради спада на добива в Мексико до най-ниското равнище за последните 30 години.

При това мерките на ОПЕК+, насочени към възстановяване на баланса между търсенето и предлагането на световния пазар, са по-ефективни, защото свръхзапасите от петрол в развитите държави не са толкова големи в сравнение с 2017 г.

От BoA ML обръщат особено внимание на факта, че съкращаването на добива в страните от ОПЕК+ има обратна страна – увеличаване на резервните добиващи мощности от 1,1 милиона до 2,5 милиона барела дневно в началото на тази година. Наличието на големи резервни мощности предотвратява резкия скок на петролните цени. Ако настъпи непредвидено съкращаване на предлагането, резервните мощности могат да бъдат пуснати оперативно, за да се възстанови баланса на пазара.

В резултат, рисковете от прекъсвания на доставките намаляват, което води до ограничаване на волатилността и понижаване на цените на фючърсните договори.

„През 2019 растящите резервни мощности ще задържат цената на петрола в диапазона 55-65 долара за барел, дори ако спотовата цена на Брент надхвърли 70 долара за барел“, се казва в доклада.

Сдържащи фактори

Перспективите за развитието на световната икономика са един от източниците на неизвестност за петролния пазар. През миналата година бе регистрирано забавяне на темповете на растеж на индустриалното производство в редица страни – преди всичко в Китай. Анализаторите на BoA ML обръщат внимание на съкращаване на показателя PMI /индексът на мениджърите по продажбите/ в КНР, който определя световното търсене на повечето суровини през последните две десетилетия. Възможността за „твърдо приземяване“ на китайската икономика е най-големият риск за стабилността на петролния пазар в средносрочна перспектива.

Петролът ще струва между 50-70 долара до 2024 г.

Забавянето на темповете на растеж на световната икономика не е единствената причина, която може да доведе до спада на петролните цени. Повишаването на енергийната ефективност, растящата роля на възобновяемите източници на енергия, увеличаването на броя на електромобилите и растящото търсенето на природния газ като екологично чист вид енергия, ще доведе до съкращаването на дела на петрола в енергийния баланс. BoA ML прогнозира, че пикът на потребление на петрол ще настъпи през 2030 г. Забавянето на темповете на растеж на търсенето два пъти в сравнение с 2019 г. ще настъпи още в средата на 20-те години.

Още един фактор, който удържа котировките Брент в 20-доларовия диапазон, може да стане промяната на позицията на ОПЕК по отношение на американските шистови компании. След срива на петролните цени в края на 2014 г., ОПЕК не съкрати, а увеличи добива, за да разори шистовите компании от САЩ и да ги изтласка от пазара. Но нарастването на добива в страните от ОПЕК не доведе до така желания резултат. Положението на пазара беше балансирано само след сключването на споразумението ОПЕК+, което предвиждаше ограничаване на добива.

Сега политиката на организацията стана по-гъвкава. В рамките на споразумението ОПЕК+ се планира от началото на тази година да се възобнови намаляването на добива, дори ако това доведе до „завземане“ на част от пазара от американските компании. Увеличаването на предлагането на шистов петрол от страна на САЩ на фона на свиването на добива от ОПЕК+ ще възпира увеличаването на цените на „черното злато“.

BoA ML също разглеждат политическия натиск като инструмент за сдържане на петролните цени. Миналата година администрацията на президента Доналд Тръмп се загрижи заради рязкото поскъпване на цените на бензина в САЩ. Ако вярваме на туитовете на американския президент, то той лично е телефонирал на саудитския крал и е поискал увеличаване на добива. Саудитският монарх не е посмял да откаже на Тръмп и в резултат добива се е увеличил до историческия максимум, превишавайки 11 милиона барела дневно, а цената на Брент стремително тръгна надолу – до 50 долара за барел.

Повишаване на еластичността

В доклада на BoA ML се прави още един извод: в настоящия момент предлагането на петрол става по-еластично. Еластичността на предлагането означава увеличаване на производството и доставките на пазара на една или друга стока при промяна на цената.

Петролът ще струва между 50-70 долара до 2024 г.

През миналата година САЩ увеличиха добива на шистов петрол заедно с ръста на цените. Високите цени позволиха на шистовите компании да регистрират печалби. Рентабилността на добива на шистовия нефт облекчава получаването на кредити. Банките станаха по-предпазливи при кредитирането на шистовите компании. Сега кредити се отпускат само в случай, че добивът е рентабилен, а това е възможно само при относително високи цени на нефта – над 50 долара за барел. В тази връзка BoA ML прави извод, че увеличаването на кредитирането на шистовите компании води до ръст на добива, което възпира поскъпването на петрола.

Следователно, САЩ увеличават добива на шистов петрол в отговор на повишаването на цената и обратното съкращават добива, ако нефтът поевтинее. Бързата реакция на американските компании на промяната на петролния пазар задържа цената в тесен коридор. Преди шистовата революция скоковете на цените бяха обичайно явление заради нееластичното предлагане на петрола. /БГНЕС