ООн: Светът ще плати скъпо за нарастването на битовите отпадъци

Светът е генерирал 2,3 милиарда тона битови отпадъци миналата година и "купчината боклук" се очаква да нарасне с още две трети до 2050 г., съобщи ООН, предупреждавайки за опустошителни разходи за здравето, икономиките и околната среда.


Замърсяването е на път да ескалира, според ново изследване на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), като прогнозите предполагат, че най-голямото нарастване на боклука ще бъде в региони, които в момента разчитат на открито изхвърляне и изгаряне - практики, които отделят парникови газове и отделят токсични вещества химикали в почвите, водните пътища и въздуха.

Без спешни действия планината от отпадъци се очаква да нарасне до 3,8 милиарда тона до средата на века, според оценката, която надхвърля предишните прогнози.

Предполага се, че икономическата тежест почти ще се удвои, когато се вземат предвид „скритите разходи“, свързани с безразборното изхвърляне на отпадъци, лошото здраве и изменението на климата, достигайки около 640 милиарда долара годишно до 2050 г., от около 361 милиарда долара през 2020 г.

„Генерирането на отпадъци е неразривно свързано с БВП и много бързо развиващи се икономики се борят под тежестта на бързото нарастване на отпадъците“, каза Ингер Андерсен, изпълнителен директор на UNEP.

Тя подчерта, че докладът може да помогне на правителствата в усилията им да „създадат по-устойчиви общества и да осигурят годна за живеене планета за бъдещите поколения“.

Докладът на UNEP и Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA) беше представен на Асамблеята на ООН за околната среда, която се проведе тази седмица в Найроби.

Документът идва след доклад от 2018 г. на Световната банка, който изчислява, че светът ще генерира 3,4 милиарда тона отпадъци годишно до 2050 г. /БГНЕС