Над 6400 нови жилища да построени през Q4 на 2021

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 1 329, а новопостроените жилища в тях са 6 430, съобщават от НСИ.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 401 повече, или с 43.2%, а жилищата в тях нарастват с 2 121, или с 49.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 76.3%, с тухлена - 20.5%, с друга - 2.4%, и с панелна - 0.8%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.9%), следвани от жилищните кооперации (18.7%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните кооперации, вили и сгради от смесен тип.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 235 сгради с 2 173 жилища, Пловдив - 175 сгради с 460 жилища, и Варна - 162 сгради с 1 186 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (41.9%), следват тези с три стаи (32.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.9%

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на

2021 г. е 618.4 хил. кв. м, или с 48.5% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 53.7% и достига 492.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96.6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана - 208.9 кв. м, и Габрово - 192.2 кв. м, а най-малка - в областите Враца - 52.3 кв. м, и Благоевград - 67.9 кв. метра. /БГНЕС