Депутатите възложиха на МС да изготви финансова програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Народните представители приеха със 135 гласа "за" Проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032г. Вносители на проекторешението са Христо Гаджев от ГЕРБ, Атанас Славов от "Демократична България" , Георги Георгиев от "Продължаваме промяната", Григор Захариев от Български възход и Джейхан Ибрямов от ДПС. Целта на този проект за решение е да даде рамката как да се случи неотложното превъоръжаване на Българската армия, особено във влошаваща се международна среда. Решението не спира, нито забавя работата по придобиване на нови способности, а задава рамка как процесът да бъде устойчив във времето, предаде репортер на БГНЕС.

Парламентарните групи, които подкрепиха предложението бяха ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС, "Демократична България и Български възход. Народните представители на Възраждане гласуваха "против", а депутатите от БСП гласуваха "въздържали се" и "против".

Атанас Славов от Демократична България подчерта, че те предлагат всеобхватен подход. По думите му този подход дава възможност на парламента да планира разходите дългосрочно, но освен това се дава възможност на основните институции ангажирани в процеса да поемат политически ангажимент, че ще има ресурс за покриване на разходите. Той отбеляза, че става дума за разходи в рамките на 10 млрд. лв. за 10-годишен период. "Не става въпрос за одобряване на отделни проекти, а за цялостна визия за превъоръжаване и модернизация на българската армия за следващото десетилетие.", категоричен е той.

Николай Дренчев от Възраждане настоя да извикат на изслушване служебния министър на отбраната Димитър Стоянов, защото обсъждат много важно решение, а липсва представител на Министерство на отбраната. "Няма как едно Народно събрание, което утре разпускаме, да възлагаме на едно служебно правителство, което е назначено за 2-3 месеца, да фиксира неща, които касаят за 10 години напред.", категоричен е той. По думите му всеобхватната програма, която ще трябва да изготви служебното правителство, ще бъде на стойност десетки милиарди.

Христо Гаджев от ГЕРБ го репликира и подчерта, че още на 19 октомври 2022 г. служебното правителство е внесло програма за приоритетни инвестиционни разходи до 2032г., която е за около 10 млрд. лв. По думите му пред парламента има три варианта: "да отхвърли програмата на служебното правителство, която е внесена. Това ще издаде лош сигнал относно волята на НС да се ангажира с проблемите на модернизация на българската армия. Вторият вариант е да не направим нищо и да се направим, че тази тема не съществува, което е грешка. Третият вариант е поне да дадем насоките на следващото служебно правителство за следващия парламент какво да направи, така че парламентът да одобри програма, а не да подпише празен чек", обясни той. Гаджев уточни, че петте парламентарни групи, които са внесли проекторешението искат да целеустремят процеса, така че да има качествен документ, който обхваща всички разходи. "Става въпрос за това да не се вкарват бъдещи правителства в дългова спирала благодарение на решение на НС. Затова сме заложили изискване задължението да бъде до 3%", категоричен е той.

Джейхан Ибрямов от ДПС отбеляза, че през 2019 – 2020 г. е проведен Стратегически преглед на отбраната, на чиято основа е разработена Програма за развитие на въоръжените сили до 2032 г. "Предложеният проект изисква по-детайлен подход в изработването на цялостна реалистична програма. С този проект на решение ще е ясно кой, кога и колко финансови средства би изхарчил за модернизацията на българската армия", обясни той. Ибрямов подчерта, че с този проект на решение не се цели спиране на проекти за модернизиране на българската армия.

Георги Георгиев от "Продължаваме промяната" обясни, че проектът на решение, който се предлага не е нищо различно от това, което се е случвало. По думите му има две много важни неща, които са включени в проекторешението: "Темата с военно икономическия анали за придобиване и това, че под никаква форма проектите на биват разделяни на етапи, защото проектите като цяло са интегрирани", уточни той.

Предложеният проект на решение изисква по-детайлен подход в изработването на цялостна програма за инвестиции в Българската армия като дава конкретни препоръки и срок за изпълнение, което ще създаде още гаранции за това, че модернизацията на Българската армия ще се реализира. Той изисква от МС да внесе в Народното събрание програма, която да включва всички проекти, които следва да се реализират до 2032 г., не само тези които са над 100 милиона лева. Това се прави с цел народните представители да са сигурни, че когато одобряват предложената от Министерски съвет финансова рамка тя ще бъде достатъчна за реализацията на всички проекти. Също така решението изисква от МС да предостави финансова рамка, която да осигури освен реализацията на проектите и нормалната поддръжка на придобити и съществуващи способности, и нормален инвестиционен процес в МО. Предложената финансова рамка следва да бъде съобразена с критериите за конвергенция заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз (не повече от 3% бюджетен дефицит).

Предложеният проект на решение цели преодоляването на рисковете от само частичното придобиване на способности, чрез придобиване само на определени елементи, или реализация на етапи, която ще забави завършването им във времето и крие непредвидени разходи. Всички проекти следва да се реализират като проект за придобиване на отбранителна способност и да включват всичките елементи, включително боеприпаси, C4I (командване, управление, комуникации, компютри и разузнаване) системи, инфраструктура и т.н. Също така изисква от МС да извърши приоритизация на проектите, за да се избегне риска по-лесни за реализация, но от по-малко значение проекти да се реализират приоритетно и да усвоят финансовия и времеви ресурс за сметка на по-важните способности, които са залегнали в целите на силите, които България е декларирала в НАТО.

Решението обръща внимание на възможностите, които дава стратегическото партньорство със съюзниците при реализирането на проектите. Да се идентифицират възможностите за стратегическото партньорство със съюзниците на Република България при придобиването от тях на техника и въоръжение, което може да окаже сериозна помощ за модернизацията на Българската армия. Не на последно място трябва да се обърне внимание на възможностите за индустриално сътрудничество и трансфер на технологии към българската икономика.

Проектът на решение предвижда програмата, която следва да внесе МС да даде отговор и на въпроса как ще се осъществи модернизацията във формированията, които остават извън предвидените приоритетни проекти. /БГНЕС