МВнР е финансирало 67 проекта в чужбина за 5.8 млн. лв.

Министерството на външните работи е изразходвало 5.8 милиона лева за финансирането на 67 проекта в чужбина по линия на помощта за развитие. Най-голяма е помощта за Сърбия и Северна Македония, предаде репортер на БГНЕС.

Сградата на МВнР в София

За сравнение, през 2017 г. са изразходвани 4.96 млн. лв., през 2016 г. - 4.6 млн. лв., а през 2015 г. - 3.5 млн. лв. „Цифрите безспорно свидетелстват за успешно повишаване в усвояването на тези средства“, подчертава министърът на външните работи Екатерина Захариева.

Една от най-важните външнополитически дейности на България през последните години е сътрудничеството за развитие. То допринася за повишаване на авторитета и видимостта на страната ни, особено в стратегически важните за нас региони на Западните Балкани и Черноморието.

През 2018 г. МВнР за първи път задължава задграничните ни представителства в страните от Западните Балкани и Черноморския регион да включват в годишните планове дейности, свързани с набирането и осъществяването на проекти по линия на официалната помощ за развитие.

„Меката сила“ на българската дипломация се е концентрирала върху финансирането на проекти свързани с изграждането на демократични институции, защитата на човешките права, а също така в сферата на здравеопазването, образованието и културното многообразие.

Българската помощ по страни и региони

Държавите от Западни Балкани са получили общо 2 221 433.37 лв. От тях за Сърбия са дадени 1 020 521.59 лв., а за Северна Македония - 898 094.78 лв. По-малко средства отиват за Босна и Херцеговина /244142.10 лв./ и Албания /58 674.90 лв./.

В Сърбия, която получава над половината от сумата и е най-големият получател на българска помощ, се финансират проекти, свързани с човешките права и европейската ориентация. Сред тях са: „Европейски съюз на сръбски език" -19 479,99 лв.; „ЕС, Сърбия и Западните Балкани – прилагане на европейските ценности и стандарти" - 34 989,80 лв.; „Развитие на Администрацията на Народната Скупщина (НС)" - 70 000,02 лв. и др.

Пари са дадени и за българската общност в Западните покрайнини. В Цариброд е реконструирана залата и сцената на културния център за 56 637,98 лева, а също така е финансирана инициативата "Детска олимпийска ваканция, Босилеград 2018 г." с 24 992,98 лева;

Сред проектите с най-голямо финансиране през 2018 г. са: изграденият многофункционален социален център в Република Северна Македония /270 000 лв./; реконструкцията и оборудването на Център за деца с аутизъм, АДХД и синдром на Аспергер от социално уязвими групи, Северна Македония /199 984 лв./.

Друг голям получател на помощ е Молдова, където живее голямо българско малцинство. Тук средствата са концентрирани в сферата на образованието. Сред тях най-големият е изграждането на Център за качествено образование и грижа за ученика към Гимназия „Св. св. Кирил и Методий", Молдова /176 377 лв./.

Приоритети за 2019 г.

През 2019 г. България ще финансира 41 двустранни проекта в общ размер на 3.1 млн. лв., насочени към Северна Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово.

За страните от Източното партньорство - Украйна, Молдова, Грузия й Армения - се предвиждат средства в общ размер на 1.4 млн. лв.

През 2019 и 2020 г. България ще направи доброволен принос от 390 хиляди лева за Инициативата за икономическа устойчивост на Европейската икономическа банка. Тази инициатива ще увеличи българската роля при справянето с проблемите на миграционните потоци в Западните Балкани, който пък беше един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

„През настоящата 2019 г. пред екипа на Министерството на външните работи стои предизвикателството за разработване на нова национална програма предвид изтичането на настоящата. През годината следва да се разработят и актуализирани стратегически програми за помощта за развитие за основните ни партньори за тригодишен или петгодишен период, които да се базират на поуките от осъщественото през последните 5 години сътрудничество“, заявява министър Захариева. /БГНЕС