Малинов: Терминалът за ВПГ в Александруполис ще заработи на 1 март

На 1 март терминалът за втечен природен газ в Александруполис/Дедеагач ще започне да функционира.


Това заяви изпълнителният директор на Булгартрансгаз” Владимир Малинов в отговор на въпрос на БГНЕС дали има забавяне в изграждането на терминала и кога ще бъде пускате експлоатация.

“Очакваме корабът, който ще бъде самото съоръжение да простине на 17 декември в Александруполис. След това ще започне неговото закотвяне, защото ще бъде стационарно съоръжение и се очаква в първите седмици на януари да пристигне така нареченото карго за въвеждане в експлоатация. Пристига корабът с ВПГ и започва изпитание на цялата система по регазификация с всички съоръжения”, обясни Малинов и добави: “Бих искал да Ви уверя, че 1 март е една реалистична дата спрямо информацията, с която разполагаме към момента, да бъде въведен в експлоатация терминала”.

БГНЕС припомня, че проектът за изграждането на терминал за ВПГ до гръцкото пристанище е приоритетен за Европейския съюз. С решение на правителството на Бойко Борисов от 2020 г. „Булгартрансгаз“ придоби 20% от акционерния капитал на проектното дружество „Газтрейд“ СА, което изгражда терминала за втечнен природен газ край Александруполис/Дедеагач.


Терминалът ще бъде третото подобно съоръжение в региона след тези в Ревитуса (Гърция) и Крък (Хърватия), и ще допринесе съществено за повишаване на сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на природен газ.

Планираният капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. куб.м. природен газ годишно, като част от него ще премине и през българската преносна система. Проектът е в синергия с интерконектора Гърция-България (lGB) и други инфраструктурни проекти в региона като Разширението на Подземното газово хранилище „Чирен“ и междусистемната газова връзка България-Сърбия.

Основни доставчици на ВПГ за терминала до Александруполис/Дедеагач се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По IGB и друг съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен таз за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. /БГНЕС