МАЕ: Добивът на газ в САЩ ще надхвърли 1 трилион куб.м. през 2025 г.

Добивът на газ в САЩ ще надхвърли знаковите 1 трилион куб.м. към 2025 г. Това се казва в документа Gas 2019 на Международната агенция по енергетиката /МАЕ/, в който се прави прогноза за газовия пазар до 2024 г.

„САЩ ще направят най-голям индивидуален принос в растежа на добива на газ в света, благодарение на постоянното развитие на ресурсите с шистов газ, както на вътрешния, така и на международния пазар. Добивът ще надхвърли 1 трилион куб.м. към края на прогнозирания период“, отбелязват от МАЕ.

През 2018 г. добивът на газ в САЩ нарасна с 86 милиарда куб.м., или с 11,5% на годишна база, до 895 милиарда куб.м. Това е най-големият годишен растеж от 1951 г., отбелязват от МАЕ. При това делът на шистовия газ в общия обем на добива в САЩ се е удвоил от началото на десетилетието: от 29% през 2010 г. до 72% през 2018 г.

Освен това, се очаква САЩ да се превърнат в най-големия доставчик на втечнен природен газ /ВПГ/ до края на прогнозирания период. Обемът на производство на ВПГ в страната до 2024 г. ще достигне 113 милиарда куб.м. годишно. САЩ ще изпреварят Австралия /107 милиарда куб.м. годишно/ и Катар /105 милиарда куб.м./. При това на САЩ в близките пет години ще се паднат над 80% от новите мощности за втечняване на природен газ, мнозинството от тези проекти ще бъдат пуснат в експлоатация от 2019 г. до 2021 г., съобщават от МАЕ.

Според прогнозата на агенция Азиатско-Тихоокеанският регион /АТР/ ще осигури 57% от световното търсене на газ до 2024 г., средно търсенето в региона ще расте с 4% ежегодно. „На АТР ще се падне над половината от общото търсене на природен газ до 2024 г., със среден годишен темп на растеж 4%, на първо място заради силния икономически и стратегически стремеж на Китай да разработва газови находища /средният годишен растеж ще достигне 8% в течение на прогнозирания период 2018-2024 г./“, пише МАЕ.

Агенцията отбелязва, че значителен принос в увеличаването на потреблението на газ могат да направят и други бързо развиващи се икономики в региона – Индия, Пакистан и Бангладеш, при условие, че природният газ остане конкурентен и достъпен енергиен ресурс за тези пазари, които са чувствителни към промените на цените.

Глобалното търсене на природен газ от 2018 до 2024 г. средно ще расте с 1,6% ежегодно. Най-голям ръст ще се наблюдава в АТР /4%/, Африка /2,7%/, Близкия изток /2,1%/. В страните от Централна и Южна Америка търсене ще се увеличава ежегодно средно с 1,2%, а в Северна Америка – с 1%. Най-слабо потреблението на газ ще расте в Европа – едва с 0,1%, заради развитието на възобновяемата енергетика и ограничаването на използването на газ за битови и промишлени цели.

Средният ръст на добива на газ в света в периода от 2018-2024 г. ще бъде 1,6% и към 2024 г. добивът ще достигне 4,332 трилиона куб.м. Най-значителен ще бъде растежът в Африка /2,7% ежегодно/, АТР /2,5%/ и Северна Америка /2,1%/. В Централна и Южна Америка добивът ще расте средно с 1,1% годишно, а в Европейския съюз ще спадне с 3,5%.

Европа остава единственият регион със спад на добива през целия прогнозиран период заради намаляване на добива на остаряващите находища в Северно море и постепенното прекратяване на добива от находището Грьонинген в Холандия“, уточниха от МАЕ. /БГНЕС