Кметът на Сърница: Благодарение на ПРСР Сърница промени облика си

„Благодарение на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. най-младата община у нас – Сърница, изцяло е променила облика си – не само уличната, но и образователната инфраструктура“. Това каза в интервю за БГНЕС кметът на общината Неби Бозов. И допълни, че най-новият проект по ПРСР, изпълнен в общината, е по мярка 7.2 – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за ремонт и възстановяване на зала в Младежкия дом в Сърница. Финансиран е със средства в размер на повече от 88 хил. лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Неби Бозов, кмет на община Сърница

„Община Сърница е най-младата община, но въпреки това още от 2015 г., когато се ситуира като административна единица, първата работа на новосформираната общинска администрация беше да се подготви екип, който да се заеме с изработване на проекти за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. След като участвахме в приема на документи по Програмата, общината се включи в Месната инициативна група „Борино-Сърница-Доспат“, и това реално е първият реализиран проект в тази местна група. Той е подготвен изцяло от администрацията на общината“, обясни Бозов. И допълни, че общината има изпълнени общо четири предложения по Програмата.

„С Министерството на земеделието винаги сме имали много добра комуникация, но и нашият екип, който работи по проектите, вече има опит и рутина, и уверено мога да кажа, че не сме имали проблеми с документите“, поясни кметът.

Най-голямото предизвикателство, при реализирането на проекта, администрацията среща при осъществяването на дейностите, тъй като предложението е одобрено през 2018 г., а приключва - през 2021 г. „През 2021 г. една-единствена фирма участваше в поръчката заради неатрактивните цени. Това беше основният проблем – искахме качествен ремонт, но одобрените средства вече бяха неактуални. Въпреки трудностите успяхме да го реализираме успешно, и смятам, че получихме един много добре направен продукт“, посочи Бозов.

В момента община Сърница кандидатства и с други проекти по Програмата по обявения междинен прием от министерството. „Става въпрос за ремонт на една от най-големите улици в общината – улица „Доспатска“. Проектното предложение е на стойност около 1 млн. евро“, завърши кметът на Сърница.

***

Материалът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.