Кириакидис: ЕС ще представи стратегия за ваксините срещу COVID-19

Според последните оценки на риска, изготвени от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, броят на инфекциите с COVID-19 в ЕС продължава да намалява. Това съобщи по време на днешната видеоконференция еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидис.

Тя подчерта, че всички трябва да са наясно, че пандемията все още не е приключила и бдителността не трябва да отслабва. „Трябва да сме готови да отменим отпускането на мерките, ако е необходимо”, подчерта тя. Според еврокомисаря, една от поуките от възникналата с коронавируса ситуация е, че Европа трябва да даде по-голям приоритет на здравето - включително чрез увеличени инвестиции в здравеопазването. По тази причина в здравната политика на ЕС ще бъде отворена нова глава с помощта на програмата EU4Health С 2000% увеличение на финансовите ресурси Евросъюзът има възможност да направи нещо по-голямо и да се гарантира, че започналото като криза в здравеопазването се превръща във възможност за здравния сектор. Програмата предвижда създаване на стратегически запаси от защитна екипировка, лекарства и медицински изделия в случай на криза. Ще бъде създаден резерв от медицински персонал, включително така наречените „летящи лекари”, които да бъдат на разположение навсякъде и когато е необходимо.

Специално внимание ще се обърне на за изграждането на здравните системи на бъдещето и на извършването на реална промяна за важни приоритети като борбата с рака, намаляването на броя на антимикробните резистентни инфекции и подобряването на ваксинацията. Основен акцент в бъдеще без COVID-19 ще бъде ваксината, подчерта Кириакидис. Според нея, това ще бъде единствената реална стратегия за излизане от кризата. Важно е да се осигури ваксина, която да е достъпна за всички в Европа и по целия свят „Никой регион на света не е безопасен, докато всички не сме в безопасност”, заяви еврокомисарят. Тя пое ангажимент следващата седмица да бъде представена стратегия на ЕС за ваксините срещу COVID-19. Европейският съюз трябва да инвестира в разработването на ваксини, за да се гарантира, че ваксините се произвеждат в необходимия обем колкото е възможно по-рано. Ще бъде предложен общ подход на ЕС за осигуряване на доставките на ваксини за държавите-членки, като по този начин ще бъде избегната конкуренцията между тях. На производителите на ваксини ще бъде предложен опростен процес на договаряне. Кириакидис обърна внимание, че от няколко седмици се водят разговори с производителите на ваксини и днес е представена рамка за съвместни действия на равнище ЕС, за да получим политически мандат от министрите. Част от предложението включва предварително договаряне с производители за закупуване на ваксини, даващи на държавите-членки правото да купуват определен брой ваксини за определени цени, както и когато ваксината стане налична. За да се финансират такива споразумения, ще бъде използван инструментът за спешна помощ. „Тъй като бързото разработване на универсално достъпна ваксина е част от нашите глобални усилия, ние също така ще поискаме ангажимент от компаниите да доставят извън ЕС. Искаме производство в Европа, но в полза на Европа и останалия свят”, подчерта еврокомисарят по здравеопазването. Предстои въз основа на ясни критерии държавите-членки да изберат, с кои компании да започнат преговори. Съвместната работа ще увеличи шансовете за осигуряване на безопасна и ефективна ваксина в необходимия обем и възможно най-рано. /БГНЕС Брюксел / Белгия