Хората с увреждания в България с най-висок риск от бедност в целия ЕС

България е страната в ЕС с най-висок риск от бедност на хората с увреждания, съобщава Евростат.

През 2020 г. държавите-членки на ЕС, в които е регистриран най-висок дял на хората с увреждания, изложени на риск от бедност или социално изключване, са България (52,3 %) – на първо място, Естония (40,4 %), Латвия (39,3 %), Литва (38,7 %) и Хърватия (38,2 %).

За разлика от тях, най-нисък дял на хората с увреждания в риск е регистриран в Словакия (20,3 %), Дания (21,8 %), Финландия и Австрия (и двете по 22,3 %), както и в Чехия (23,4 %).

През 2020 г. около 29,0% от населението на ЕС на възраст над 16 години с увреждания (въз основа на концепцията за глобално ограничение на дейността) е било изложено на риск от бедност или социално изключване в сравнение с 19,0% на хората без ограничения на дейността.

Във всяка държава-членка на ЕС се е увеличил рискът от бедност или социално изключване за хората с увреждания. /БГНЕС