Икономическа прогноза на ЕК: Високи инфлация и природен газ до края на 2022 г., несигурността остава висока

Цената на природния газ в ЕС ще остане висока през 2022 г. и може да падне през пролетта на 2023 г., заяви Европейската комисия (ЕК) в зимната си икономическа прогноза, публикувана на официалния ѝ сайт.

"Фючърсните договори все още сочат отстъпление от високите нива на цените на газа след тази зима. Въпреки това се очаква цените през 2022 г. да останат по-високи от очакваните през есента, преди да спаднат по-значително през пролетта на 2023 г.", се казва в документа.

Зимната икономическа прогноза на 2022 г. предвижда след значителното разширяване с 5,3 % през 2021 г. икономиката на ЕС да нарасне с 4,0% през 2022 г. и с 2,8% през 2023 г. Растежът в еврозоната също се очаква да бъде 4,0% през 2022 г., като през 2023 г. ще се забави до 2,7%. През третото тримесечие на 2021 г. ЕС като цяло достигна предпандемичното си равнище на БВП, а до края на 2022 г. се очаква всички държави-членки да преминат този етап.

Икономическият растеж ще възвърне своята динамика

След силното възстановяване на икономическата активност, започнало през пролетта на миналата година и продължило с неотслабваща сила до началото на есента, се очаква темпът на растеж в ЕС да се забави до 0,4% през последното тримесечие на 2021 г., спрямо 2,2% през предходното тримесечие. Макар че забавянето се очакваше още в икономическата прогноза за есента на 2021 г., след като през третото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС преодоля разликата с равнището на производство отпреди пандемията, то беше по-рязко от прогнозираното, тъй като се засилиха насрещните фактори, които пречат на растежа: по-специално рязкото увеличаване на броя на инфекциите от COVID-19, високите цени на енергията и продължаващите смущения в предлагането.

Растежът продължава да се определя от пандемията, като много държави от ЕС са подложени на натиск от комбинацията от повишено натоварване на системите за здравеопазване и недостиг на персонал поради заболяване, предпазни карантини или задължения за полагане на грижи. Пречките в логистиката и доставките, включително недостигът на полупроводници и някои метални суровини, също ще продължат да оказват влияние върху производството поне през първата половина на годината. Не на последно място, сега се очаква цените на енергията да останат по-високи за по-дълго време, отколкото се очакваше в есенната прогноза, като по този начин ще оказват по-продължително въздействие върху икономиката и ще повишат инфлационния натиск.

В тази прогноза се допуска, че напрежението върху икономиката, предизвикано от настоящата вълна от инфекции, ще бъде краткотрайно. Очаква се икономическата активност да възстанови темпото си, също както и нормализирането на условията на предлагане и умереният инфлационен натиск. Ако се абстрахираме от краткосрочните сътресения, фундаменталните фактори, подкрепящи тази фаза на експанзия, продължават да са силни. Непрекъснато подобряващият се пазар на труда, високите спестявания на домакинствата, все още благоприятните условия за финансиране и пълното разгръщане на Механизма за възстановяване и преодоляване на последиците от кризата са на път да поддържат продължителна и стабилна фаза на експанзия.

Възходяща ревизия на прогнозата за инфлацията

Прогнозата за инфлацията е значително коригирана в посока нагоре в сравнение с есенната прогноза. Това отразява ефектите от високите цени на енергията, но и разширяването на инфлационния натиск върху други категории стоки от есента насам.

След като през четвъртото тримесечие на миналата година инфлацията в еврозоната достигна рекордно равнище от 4,6%, през първото тримесечие на 2022 г. се очаква тя да достигне своя връх от 4,8% и да остане над 3% до третото тримесечие на годината. С отслабването на натиска от ограниченията в предлагането и високите цени на енергията се очаква инфлацията да се понижи до 2,1% през последното тримесечие на годината, след което през цялата 2023 г. да се движи под целевото равнище от 2% на Европейската централна банка.

Като цяло се очаква инфлацията в еврозоната да нарасне от 2,6% през 2021 г. (2,9% в ЕС) до 3,5% (3,9% в ЕС) през 2022 г., преди да се понижи до 1,7% (1,9% в ЕС) през 2023 г.

Несигурността и рисковете остават високи

Въпреки че въздействието на пандемията върху икономическата активност отслабна с течение на времето, продължаващите мерки за ограничаване на разпространението ѝ и продължителният недостиг на персонал могат да забавят икономическата активност. Те биха могли също така да затруднят функционирането на критични вериги за доставки за по-дълго от очакваното. За разлика от това по-слабият растеж на търсенето в краткосрочен план може да спомогне за преодоляване на затрудненията в предлагането малко по-рано от очакваното.

От друга страна, търсенето от страна на домакинствата би могло да нарасне по-силно от очакваното, както вече се наблюдава при повторното отваряне на икономиките през 2020 г., а инвестициите, насърчавани от ФРП, биха могли да генерират по-силен импулс за активността.

Инфлацията може да се окаже по-висока от очакваното, ако натискът върху разходите в крайна сметка се прехвърли от производствените към потребителските цени в по-голяма степен от предвиденото, засилвайки риска от вторични ефекти.

Рисковете за перспективите за растежа и инфлацията се засилват значително от геополитическото напрежение в Източна Европа.

Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент по икономическите въпроси, заяви: "Благодарение на успешните кампании за ваксиниране и координираната подкрепа на икономическата политика, икономиката на ЕС вече е възвърнала всички позиции, които загуби в разгара на кризата. Безработицата достигна рекордно ниско ниво. Това са големи постижения. Тъй като пандемията все още продължава, непосредственото ни предизвикателство е да поддържаме възстановяването в правилната посока. Значителното нарастване на инфлацията и цените на енергията, както и затрудненията във веригата на доставки и на пазара на труда, спъват растежа. В перспектива обаче очакваме да включим отново на висока скорост по-късно тази година, когато някои от тези пречки намалеят. Основните показатели на ЕС остават силни и ще бъдат допълнително стимулирани, когато държавите започнат да прилагат в пълна степен своите планове за възстановяване и устойчивост."

От своя страна Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: "Многобройни неблагоприятни фактори разхлабиха европейската икономика тази зима: бързото разпространение на болестта Омикрон, по-нататъшното повишаване на инфлацията, предизвикано от нарастващите цени на енергията, и постоянните смущения във веригите за доставки. Тъй като се очаква тези фактори постепенно да отслабнат, предвиждаме растежът да се ускори отново още тази пролет. Ценовият натиск вероятно ще остане силен до лятото, след което се очаква инфлацията да намалее, тъй като ръстът на цените на енергията ще се забави, а затрудненията в доставките ще намалеят. Въпреки това несигурността и рисковете остават високи."

Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде Икономическата прогноза за пролетта на 2022 г., която се планира да бъде публикувана през май 2022 г. /БГНЕС