Гърция е шампион по усвояване на средства от ЕС

Гърция не само е осигурила най-много средства сред страните от Европейския съюз от Фонда за възстановяване и устойчивост като процент от своя БВП - т.е. 30,5 млрд. евро или 16,7% от БВП, но и досега е усвоила най-много - 11,1 млрд. евро или около 6,1% от своя БВП - според сравнителната таблица на Европейската комисия, пише „Катимерини“.


В неотдавнашния текст на препоръките на Комисията към държавите членки, публикуван в контекста на европейското полугодие, коментарите относно резултатите на държавите членки при усвояването на Фонда за възстановяване отразяват качествената картина. Ето защо, докато Германия например, която до момента не е подала нито едно искане за плащане на вноска, е порицана за "значителни закъснения" и е помолена да "ускори значително" проектите си, Гърция - която е подала три искания за плащане - се счита за "напредваща добре" и е призована да "запази темпото на прилагане в бъдеще".

Брюксел отбелязва, че Гърция е започнала успешно изпълнението на плана си и е създала система за управление и контрол, която да следи и координира навременното приключване на реформите и инвестициите. Важно е тези усилия да се запазят и засилят в бъдеще.

За разлика от това за Германия е отделила минимални ресурси за изпълнението на плана и не му е дала приоритет. Разликите се обясняват до известна степен с относителното значение на програмата за всяка страна. Докато за Гърция средствата на фонда представляват 6,1 % от нейния БВП, за Германия, която е получила 26,4 млрд. евро, те отговарят на едва 0,7 % от нейния БВП. Освен това Гърция трябва да покрие инвестиционен недостиг в размер на 100 млрд. евро, който е "наследство" от периода на спасителната програма.

Комисията обаче отправя и важно предупреждение към Гърция: Тя отбелязва, че планът достига етап, в който изпълнението му ще зависи все повече от регионалните и местните власти, които имат административни и изпълнителни слабости. Ето защо от следващото правителство ще се изисква координация с тези органи и съдействие за изпълнението на плана, който включва поредица от прозрачни публични търгове. /БГНЕС

Категории: