Гърция ще строи два терминала за ВПГ

Гърция ще добави още два терминала за втечнен природен газ /ВПГ/, като по този начин ще засили сигурността на доставките на газ и ще получи силна роля в транзита, като се възползва максимално от стратегическото си местоположение и новите си коридори за доставки в Европа и Балканите.

Гръцките енергийни компании искат да се възползват максимално от възможността газът да бъде преходно гориво по пътя към чистата енергия и от нуждата на балканските страни да диверсифицират източниците си и да не разчитат толкова на „Газпром“. Поради тази причина те са проектирали и насърчават инфраструктура, която ще позволи на втечнения природен газ да влезе в гръцката газопреносна система. „Синьото гориво“ ще се транспортира през тръбопроводите, които преминават през Гърция, сред тях са Трансадриати-ческият газопровод, интерконекторът с България и предвижданата междусистемна връзка с РС Македония. Това също така ще намали и зависимостта на тези страни от Турция, която също инвестира в терминали за втечнен природен газ, които да я направят хъб за Югоизточна Европа.

Освен съществуващият терминал на остров Ревитуса, край бреговете на Атика, Гърция най-вероятно ще изгради терминали близо до Коринт и Дедеагач, пише "Катимерини".

Проектът за терминал край Дедеагач е в много напреднала фаза. Той е на стойност 363,7 милиона евро и се състои от плаваща платформа за приемане, временно съхранение и регазификация на ВПГ и подводен и сухопътен тръбопровод за горивото, което да дости-га до националната преносна система. Проектът се разработва от Gastrade на Копелузос Груп с участието на Gaslog Investment, DEPA Commercial, операторите на газова мрежа DESFA и „Булгартрансгаз“.

Другата входна врата за природен газ в Гърция ще бъде съоръжението, което групата Motor Oil изгражда близо до Коринт. Това ще бъде инвестиция от над 300 ми-лиона евро и ще носи името Dioryga Gas. /БГНЕС