ФАО: Животновъдството е отговорно за 12% от парниковите газове на човека

Животновъдството е отговорно за 12% от емисиите на парникови газове, причинени от хората, и въздействието му само ще се увеличава с нарастването на консумацията на месо, заяви Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), прадеда АФП.


За да се намалят емисиите, базираната в Рим агенция призовава в доклад за подобряване на ефективността на цялата производствена верига, адаптиране на храната за животните и подобряване на здравето на животните.

Тя предложи също така да се положат усилия за намаляване на консумацията на месо в богатите страни, но заяви, че това ще има ограничен ефект.

Говедата са отговорни за 62% от емисиите, свързани с животновъдството, следвани от свинете - 14%, птиците - 9%, биволите - 8% и овцете и козите - 7%.

При разглеждане на крайните продукти, производството на месо е отговорно за 67%, пред млякото с 30% и яйцата с 3%.

Директните емисии от животновъдството, които се дължат на метеоризма и отпадъците на животните, представляват 60 % от общото количество, а останалите емисии се дължат на непреки емисии, като например производството на пестициди и торове за храна на животните, транспорта и изсичането на гори за създаване на пасища и соеви ферми.

Потреблението на месо има тенденция да се увеличава с икономическия растеж и урбанизацията, макар че в някои случаи то се забавя поради опасения за климата, здравето и хуманното отношение към животните, заяви ФАО.

Въпреки това нарастването на световното население вероятно ще доведе до 21% увеличение на потреблението на животински протеини в периода 2020-2050 г., заяви агенцията.

ФАО заяви, че най-ефикасният начин за намаляване на емисиите е да се повиши производителността по цялата верига, например като се използват различни техники за увеличаване на количеството мляко от крава или като се изпращат животни за клане на по-ниска възраст.

Намаляването на консумацията на месо ще има ограничено въздействие, ако то се замества по време на хранене с несезонни зеленчуци, отглеждани в оранжерии или транспортирани по въздух.

В доклада се посочва, че говедата, отглеждани в големи парцели в САЩ, обикновено отделят по-малко емисии от тези, отглеждани в Африка на юг от Сахара.

"Това не означава, че трябва да се насърчава интензификацията в тези региони на всяка цена, а по-скоро да се препоръча учене от системи с относително по-ниска интензивност на емисиите", се казва в доклада. /БГНЕС