Евростат: Българите са най-големите пушачи в ЕС

България е на първо място в ЕС по ниво на тютюнопушене сред населението, съобщава европейската агенция Евростат. Това е страната с най-голям дял на ежедневно пушещи цигари (28,7%), следвана от Гърция (23,6%), Латвия (22,1%), Германия (21,9%) и Хърватия (21,8%). За разлика от тях, страните с най-малък дял на ежедневно пушещи са Швеция (6,4%), Финландия (9,9%), Люксембург (10,5%), Португалия (11,5%) и Дания (11,7%).

През 2019 г. 18,4% от населението на ЕС на възраст над 15 години съобщават, че пушат цигари ежедневно. Всъщност 12,6% от населението на ЕС са консумирали по-малко от 20 цигари на ден, докато 5,9% са консумирали над 20 цигари ежедневно.

Делът на пушачите, които консумират 20 или повече цигари дневно, варира между 1,0% в Швеция и 12,9% в България. В същото време делът на пушачите, които консумират по-малко от 20 цигари, варира между 5,3% в Швеция и 15,8% в България.

През 2019 г. сред мъжкото население е имало повече пушачи, отколкото сред женското: 22,3% от мъжете на възраст 15 и повече години са ежедневни пушачи на цигари в сравнение с 14,8% от жените.

На ниво държава делът на мъжете, които пушат ежедневно, варира от най-ниското ниво от 5,9% в Швеция до най-високото от 37,6% в България. При жените този дял варира между 6,8% в Швеция и 20,7% в България. Във всички държави-членки на ЕС делът на ежедневно пушещите цигари е по-висок сред мъжете, отколкото сред жените, с изключение на Швеция и Дания. В Швеция делът на мъжете, които пушат ежедневно, е с 0,9 процентни пункта (пр.п.) по-малък от дела на жените, които пушат ежедневно, а в Дания делът на мъжете пушачи, които пушат ежедневно, е с 0,1 пр.п. по-малък от дела на жените, които пушат ежедневно. /БГНЕС