Евростат: България сред шампионите в рециклирането на пластмасови опаковки

Девет държави-членки на ЕС, са рециклирали повече от половината от генерираните отпадъци от пластмасови опаковки: Литва (70%), Чехия (61%), България (59%), Нидерландия (57%), Швеция и Словакия (и двете 53%), Испания (52%), Кипър (51%) и Словения (50%).

За разлика от тях, по-малко от една трета от отпадъците от пластмасови опаковки са рециклирани в Малта (11%), Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария (33%).

През 2019 г. приблизително 41% от отпадъците от пластмасови опаковки са били рециклирани в ЕС. Всеки жител на ЕС е генерирал 34,4 кг отпадъци от пластмасови опаковки, от които 14,1 кг са били рециклирани, според данни на Евростат.

Между 2009 г. и 2019 г. обемът на отпадъците от пластмасови опаковки, генерирани от един жител, се е увеличил с 24% (+6,7 кг). Обемът на рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки се е увеличил рязко през същия период - с 50% (+4,7 кг). Въпреки това подобрение, количеството на пластмасовите опаковки, които не са били рециклирани, се е увеличило с 2,0 кг на жител от 2009 г. насам поради по-голямото увеличение на абсолютната стойност на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки. /БГНЕС