Европол с център за борба с финансовата и икономическата престъпност

Европол откри днес новия си Европейски център за борба с финансовата и икономическата престъпност (EFECC). Центърът ще засили оперативната подкрепа, предоставяна на държавите-членки и органите на ЕС в областта на борбата срещу финансовата и икономическата престъпност и ще насърчава системното използване на финансовите разследвания, пише в сайта на организацията. Новият център е създаден в рамките на настоящата организационна структура на Европол и ще разполага с 65 международни експерти и анализатори.

Икономическите и финансовите престъпления са изключително сложна и сериозна заплаха, която всяка година засяга милиони граждани на ЕС и хиляди компании. В прессъобщението се подчертава, че прането на пари и финансирането на престъпна дейност са двигател на организираната престъпност. Без тях престъпниците не биха могли да се възползват от незаконните печалби, които генерират, благодарение на извършвани на територията на ЕС различни тежки и организирани престъпни дейности.

Според предишни доклади на Европол, 98,9% от печалбата от престъпна дейност не са конфискувани и остават на разположение на извършителите.

Пандемията COVID-19 в Европа показа ясно, че престъпниците бързо адаптират своите схеми към променящите се условия, като се възползват от страховете и уязвимостта на гражданите. Предложените от държавите икономически стимули за справяне с последиците от коронавирусната епидемия може да бъдат пренасочени от престъпни групировки с цел злоупотреба с публичното финансиране.

В публикувания от Европол стратегически доклад е направен преглед на най-често срещаните примери в областта на икономическата и финансовата престъпност, включително различни видове измами, производство и разпространение на фалшиви стоки, пране на пари и други. /БГНЕС