ЕС: До 2026 г. всички големи компании да увеличат женското присъствие в управлението си

Европейският съюз прие "забележително" законодателство, целящо да увеличи броя на жените в управителните съвети на големите компании в блока.

Законодателите от ЕС, които се събраха в Страсбург, подписаха дългоочакваните мерки след 10 години преговори в рамките на блока.

Вивиан Рединг (д), бивш заместник-председател на ЕК, и Оли Рен (л), еврокомисар по паричните въпроси, дават начало на инициативата за подобряване на баланса между половете в управителните съвети на компании на 14 ноември 2012 г.

Целта на новите правила е до юли 2026 г. поне 40% от длъжностите на директори без изпълнителни функции или една трета от всички директорски длъжности в публично листвани дружества да бъдат заети от жени.

"Това е дългоочакван момент, който трябва да бъде отбелязан като пробив в областта на равенството между половете", се казва в изявление на Европейската комисия, изпълнителното звено на блока. "Вече ще имаме закон на ЕС, с който да счупим стъкления таван в бордовете на листваните на борсата дружества."

ЕС твърди, че средно в 27-те държави от блока само 30% от членовете на управителните съвети на дружествата са жени. Тази цифра варира драстично в различните държави-членки, като варира от 45% във Франция до 8% в Кипър. Понастоящем по-малко от една на всеки 10 от най-големите фирми в Европа има жена начело.

Новите разпоредби изискват от държавите-членки на ЕС да налагат "ефективни" санкции на компаниите, които не постигат целите, включително глоби или публично назоваване и опозоряване.

Съгласно правилата "заслугите трябва да останат основен критерий в процедурите за подбор", а регистрираните на борсата дружества ще трябва да предоставят годишна актуализация на баланса между половете в своите управителни съвети. Дружествата с по-малко от 250 служители ще бъдат освободени от разпоредбите.

"Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат висши корпоративни постове", заяви австрийският евродепутат Евелин Регнер, която е инициатор на искането за нова регулация. "Премахваме една от основните пречки пред жените да получат висши длъжности: неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение", каза тя. /БГНЕС, АФП