Емисиите на въглероден диоксид удариха рекордно ниво през 2023г.

Емисиите на въглероден диоксид (CO2), свързани с енергетиката, са се увеличили до рекордно ниво през 2023 г. Все пак ръстът се е забавил в сравнение с предходните години благодарение на продължаващото развитие на чистите технологии, предаде АФП.


„Емисиите на CO2 от енергетиката са нараснали с 1,1% през 2023 г., увеличавайки се с 410 млн. тона до рекордните 37,4 млрд. тона, забавяйки се спрямо ръста от 490 млн. тона през 2022 г.“, заяви Международната агенция по енергетика (МАЕ)в годишната си актуализация на емисиите.

МАЕ заяви, че без технологии като слънчеви панели, вятърни турбини, ядрена енергия и електрически автомобили глобалното увеличение на свързаните с енергетиката емисии на CO2 през последните 5 години щеше да бъде три пъти по-голямо от регистрираните 900 млн. тона.

Над 40 % от миналогодишното увеличение на въглеродните емисии от енергетиката е резултат от тежките суши в Китай, Съединените щати, Индия и други страни, които намалиха производството на водноелектрически централи и принудиха предприятията за комунални услуги да прибягват до изкопаеми горива.

Без недостига на вода глобалните въглеродни емисии само от производството на енергия щяха да намалеят през миналата година.

Енергийните въглеродни емисии в Китай и Индия се увеличиха през 2023 г., докато развитите икономики отбелязаха рекорден спад, въпреки че икономиките им нараснаха. Техните емисии спаднаха до 50-годишно дъно, тъй като търсенето на въглища се понижи до нива, невиждани от началото на 1900 г.

За първи път през миналата година поне половината от енергията, произведена в развитите икономики, е от източници с ниски емисии като възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия.

Въпреки че емисиите на Китай нарастват, през 2023 г. той е добавил толкова мощности за фотоволтаична енергия, колкото целият свят през 2022 г./БГНЕС