ЕК призова за приемането на България в Шенген

Европейската комисия призова за приемането на България в Шенгенското пространство, предаде БГНЕС.

Европейската комисия представи доклад за състоянието на Шенген през 2022 г. В него се припомня значението на доизграждането на Шенгенското пространство и се призовава Съветът да приеме решенията, които да позволят на България, Румъния и Хърватия станат официално част от него, предвид факта, че са изпълнени всички критерии.

Същото ще се отнася и за Кипър, след като успешно приключи процеса на оценка на Шенгенското пространство, се посочва още в приетия днес документ.

Това е първият път, в който Комисията представя такъв доклад след миналогодишната Шенгенска стратегия. Той е част от инициативата на ЕК за укрепване на управлението на Шенгенското пространство чрез годишни доклади, в които се представя състоянието на Шенген, набелязват се приоритетите за следващата година и се наблюдава напредъкът, постигнат в края на съответната година. Докладът за състоянието на Шенген ще послужи като основа за обсъжданията на членовете на Европейския парламент и министрите на вътрешните работи на Шенгенския форум на 2 юни и на предстоящото заседание на Съвета по Шенген на 10 юни.

"Шенгенското пространство обедини нашия континент и е символ на европейския начин на живот. През изминалата година предприехме решителни стъпки за по-нататъшно укрепване на управлението на Шенген и за възстановяване на доверието в този ключов двигател на нашите икономики. Днешните доклади отразяват този непоколебим ангажимент да се гарантира, че Шенген ще излезе по-силен от разнообразните предизвикателства, пред които е изправен", заяви заместник-председателят на ЕК Маргаритис Схинас

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон подчерта: "Свободата да се движиш, живееш и работиш в различни държави-членки е скъпа за европейците. Неотдавнашните кризи и предизвикателства показаха, че не можем да приемаме тази свобода за даденост. Ще продължим да работим заедно, за да изпълним приоритетите, изложени в доклада за състоянието на Шенген, и да насочим Европейската гранична и брегова охрана към по-ефективна и интегрирана работа. Шенген е споделена отговорност, която изисква ангажираността и ангажимента на всички нас."

Актуално състояние на Шенгенското пространство и нови приоритети

Докладът за състоянието на Шенгенското пространство през 2022 г. е отправна точка за новия годишен цикъл на Шенгенското пространство. Цикълът предвижда редовна "проверка на състоянието" на Шенген, което позволява да се идентифицират проблемите на ранен етап, за да се гарантира общата отговорност и да се насърчи приемането на подходящи мерки. Междуинституционалната дискусия ще се проведе на Шенгенския форум на 2 юни, а политическите обсъждания ще последват на юнското заседание на Съвета по Шенген. Този процес е част от новото управление на Шенген, което засилва участието на всички участници в наблюдението на функционирането на Шенгенското пространство и предприемането на необходимите мерки. Новият механизъм за оценка и наблюдение на Шенген, който ЕК предложи през юни 2021 г. и който наскоро беше приет от Съвета, ще играе ключова роля в този нов модел на управление на Шенген.

В доклада се съдържа списък с приоритетни действия за периода 2022-2023 г., които трябва да бъдат предприети както на национално, така и на европейско равнище. Сред тях са:

- прилагане на новата ИТ архитектура и оперативна съвместимост за управление на границите;

- пълноценно използване на инструментите за трансгранично сътрудничество;

- осигуряване на системни проверки по външните граници на всички пътници;

- гарантиране, че Фронтекс използва пълния потенциал на своя мандат;

- премахване на всички дълготрайни проверки по вътрешните граници;

- приемане на преработения Кодекс на шенгенските граници.

В доклада са представени и приоритетите, произтичащи от оценките на Шенген. Понастоящем оценките по Шенген обхващат управлението на външните граници, полицейското сътрудничество, връщането, Шенгенската информационна система, визовата политика и защитата на данните. /БГНЕС