ЕК предлага освобождаване от ДДС на жизненоважни стоки и услуги по време на кризи

Днес Европейската комисия предложи да се освободят от данък добавена стойност (ДДС) стоки и услуги, предоставени от Европейската комисия, органите и агенциите на ЕС на гражданите в държавите-членки по време на кризи. Това съобщи комисията на официалния си сайт.

„Наред с други неща, опитът с пандемията показа, че ДДС, начислен за някои трансакции, в крайна сметка е фактор за разходите в операциите за обществени поръчки, който затруднява ограничените бюджети. Следователно днешната инициатива ще увеличи максимално ефективността на средствата от ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране на кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Тя също така ще укрепи органите за управление на бедствия и кризи на ниво ЕС, като например тези, попадащи в обхвата на здравния съюз на ЕС и механизма на ЕС за гражданска защита“, се казва в изявление.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на комисията и други агенции и органи на ЕС да внасят и придобиват стоки и услуги без ДДС, когато тези покупки се разпределят по време на спешни ситуации в ЕС. Получателите могат да бъдат държави-членки или трети страни, като национални органи или институции (например болница, национален здравен орган или орган за реагиране при бедствия). Стоките и услугите, обхванати от предложеното освобождаване, включват например: диагностични тестове и материали за тестване и лабораторно оборудване; лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици, респиратори, маски, халати, дезинфекционни продукти и оборудване; палатки, походни легла, облекло и храна; оборудване за търсене и спасяване, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки; антимикробни средства и антибиотици, антидоти за химическа заплаха, лечение на радиационно увреждане, антитоксини, йодни таблетки; кръвни продукти или антитела; уреди за измерване на радиация; разработване, производство и снабдяване с необходимите продукти, изследователски и иновационни дейности, стратегическо складиране на продукти; фармацевтични лицензи, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещения и др.

Комисарят по икономиката Паоло Джентилони заяви: „Пандемията COVID-19 ни научи, че този вид кризи са многостранни и имат широко въздействие върху нашите общества. Бързият и ефективен отговор е от съществено значение и ние трябва да предоставим най-добрия отговор сега, за да се подготвим за бъдещето. Днешното предложение подкрепя целта на ЕС да реагира на кризи и извънредни ситуации в ЕС. То също така ще гарантира, че финансовия отговор на усилията за помощ на ниво ЕС за борба с пандемията и подпомагане на възстановяването е максимален.“

Законодателното предложение, което ще измени директивата за ДДС, сега ще бъде представено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане. Държавите-членки трябва да приемат и публикуват до 30 април 2021 г. законовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те трябва да приложат тези мерки със задна дата от 1 януари 2021 г. /БГНЕС