Дупката във външната търговия скача 5 пъти

Дефицитът за първите два месеца на годината нараства почти пет пъти до 1 млрд. евро спрямо същия период на 2021 г., когато е възлизал на около 200 млн. евро. Това показват данните на БНБ за платежния баланс на страната.

В рамките на първите два месеца на 2022 г. търговското салдо е на дефицит от 993,3 млн. евро при дефицит от 200,8 млн. евро през същия период на 2021 година. В същото време износът на стоки нараства през периода януари - февруари 2022 г. с 1,5337 млрд. евро (ръст с 31,3%) до 6,4389 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 2,3262 млрд. евро (повишение с цели 45,6% спрямо година по-рано) до 7,4321 млрд. евро.

Търговското салдо на нашата страна през февруари 2022 г. е отрицателно и в размер на 401,2 млн. евро при дефицит от 118,5 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки нараства с 876,3 млн. евро (увеличение с цели 34,7%) до 3,4016 млрд. евро, докато вносът нараства с 1,159 млрд. евро (скок с 43,8%), достигайки 3,8028 млрд. евро.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през февруари 2022 г. е положителен и в размер на 347,5 млн. евро спрямо излишък за 442,6 млн. евро преди година (през февруари 2021 г.). За първите два месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 11,1 млн. евро при излишък за 422,1 млн. евро през същия период на 2020 година.

Салдото само по текущата сметка през февруари също е положително и възлиза на 212,3 млн. евро при излишък за 308,7 млн. евро година по-рано. За периода януари - февруари 2022 г. балансът по текущата сметка обаче е отрицателен и в размер на 199,6 млн. евро при положително салдо от 269,5 млн. евро през същия период на 2021 година.

Според данните на БНБ финансовата сметка през февруари е отрицателна и в размер на 177,3 млн. евро при положителна стойност от 523,3 млн. евро година по-рано, като от началото на 2022 годината финансовата сметка е на дефицит от 197,1 млн. евро при положителна стойност от 1,2778 млрд. евро през януари - февруари 2021 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават през февруари 2022 г. със 141 млн. евро при тяхно нарастване със 146,6 млн. евро година по-рано, докато през първите два месеца на настоящата година те са в размер на общо 408,1 млн. евро, което е увеличение с 205,6 млн. евро (скок със 101,5%) спрямо техния размер от 202,5 млн. евро през януари - февруари 2021 година.

През февруари тази година резервите на БНБ се увеличават със 199,7 млн. евро при тяхно понижение със 741,9 млн. евро година по-рано, но за първите два месеца на 2022 г. те намаляват с 3,6858 млрд. евро при понижение с 3,1227 млрд. евро през януари - февруари 2021 година. /БГНЕС