Доротея Стефанова: Можем да видим сексистко говорене от най-високите трибуни на властта

Насилието над жени е доста всеобхватен обществен проблем. Една от три жени е преживяла някаква форма на насилие и в случая можем да говорим не само за физическо насилие, също така за социално, структурно, вербално, психологическо насилие.

Ужасно много феминизирани професии продължават да бъдат изключително подценявани и с изключително ниски заплащания.

Можем да видим сексистко говорене от най-високите трибуни на властта.

Това каза в интервю за БГНЕС Доротея Стефанова, част от колектива на неправителствената организация „Феминистки мобилизации“, която се бори за социално, икономическо и политическо равенство на половете.

Доротея Стефанова заяви, че в нашето общество жените биват третирани като по-ниско поставени. Например, заплащането на феминизирана професия като тази на медицинската сестра е доста ниско, те протестират от години, но никой не им обръща внимание. „Това е един от знаците, че нашето общество тотално пренебрегва жените и техните нужди“, отбеляза тя.

По думите ѝ има и изключителното нежелание от страна на политическия елит да се обвърже с темата, свързана с домашното насилие. Гражданските организации апелират за промени в Закона за домашното насилие от години и въпросът е защо при наличието на вече внесен Закон за изменение на Закона за защита от домашното насилие, той не е приет. „Какво чакаме още? 20 жени са убити от началото на годината. Тази година само до май жертвите на домашно насилие са четири пъти повече, отколкото за цялата минала година“, подчерта Доротея Стефанова и уточни, че това дори не е всеобхватна статистика, а е само статистиката на МВР.

Именно затова неправителствената организация, в която тя членува, иска всеобхватна статистика, която да включва не само статистика от МВР, а и статистика от Агенцията за социалните услуги, Агенция за качество на социалните услуги и Агенцията за закрила на детето, защото трябва да има контролен център, който да може да им дава достоверни данни, така че да си даваме реална сметка за проблема.

„Ако една жена иска да се спаси от домашно насилие, в момента има 13 кризисни центъра, само 9 от тях са финансирани от държавата“, посочи Доротея Стефанова. Според нея това е недопустимо и трябва да има поне един във всеки областен град, в който жените да търсят закрила, както и да им се предоставят безплатни услуги по правна и по психологическа помощ, включително и опити за възстановително правосъдие, опити за превенция и промяна в образователната система.

„Ние трябва да се борим със стереотипите, свързани с пола, с мястото на момичетата и момчетата в нашето общество. Това е ключово за превенцията от този тип насилие“, обясни тя и добави, че държавата трябва да може да предостави адекватна помощ на жените, бягащи от войната в Украйна, също така и на жените от Иран, които водят революция и някои от тях търсят убежище у нас.

Апели за промени има и по отношение на Наказателния кодекс и включването на сексуална ориентация, полова идентичност, полово изразяване следва да бъдат част от защитените признаци в НК. „Говорим за това от над 10 години, не виждаме то да се случва. Сега е времето да го направите“, обърна се феминистката към политиците.

Доротея Стефанова призова жените, жертви на насилие, които оправдават своя насилник: „Напуснете този човек! Вие не сте виновна, вината не е във Вас!“

„Трябва да възпитаме децата ни в равнопоставеност, в ценностите на толерантност, трябва да бъдем едно отключващо общество, което да може да осигури равенство на мъжете и жените“, категорична е тя и поясни, че политиката не трябва да бъде насочена само към момичетата. Нужно е образование, което да се бори с наложените стереотипи и предразсъдъци.

На въпроса дали децата, чийто родители смятат, че боят е форма на възпитание, има по-голяма вероятност да станат насилници, Стефанова подчерта, че не е психолог, за да отговори, но има една идея по-голяма вероятност те да влязат в тази роля.

„Трябва да се борим с всички форми на насилие“, категорична е тя, защото децата, в т.ч. и момчетата, също са в много уязвима позиция и ние трябва да се борим за тяхното благоденствие и приемането на един всеобхватен закон, който да се бори с домашното насилие, би спомогнал за това.

„Истанбулската конвенция на този етап е минало, имаме решение на Конституционния съд. Тя би била един добър инструмент, но тъй като вече не можем да имплементираме към нашето законодателство, трябва да мислим за Закон за защита от домашното насилие, който да успее да приложи толкова всеобхватни мерки“, допълни още Доротея Стефанова и припомни, че през март България беше осъдена в Европейския съд по правата на човека именно защото не е имало достатъчно адекватна реакция от институциите, когато жена е подала множество жалби срещу бившия си интимен партньор.

„Следващата стъпка е приемът на един всеобхватен Закон за защита от домашно насилие, който да включва и превенция, и образование, и достъп до кризисни центрове за всички жени, и достъп до юридическа и психологическа помощ, и събиране на адекватна статистика, както и цялостно да подобрим положението на жените в нашето общество“, заключи тя. /БГНЕС