Членове на ВСС се срещнаха с представители на Венецианската комисия към съвета на Европа

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) към Съвета на Европа.

Основната цел на посещението на делегацията бе свързана с дискусия по проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в които са изразени вижданията на Правителството за начина, по който трябва да бъдат извършени комплекс от реформи в съдебната система. Те касаят създаването на Механизъм за отговорност на главния прокурор и неговите заместници при иницииране на наказателно производство срещу тях, предвиждане на допълнителни правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, във връзка с противодействие на корупцията, общи въпроси до каква степен проектите са съвместими с Конституцията на Република България и с последната релевантна практика на Конституционния съд по тази материя, както и с препоръките от докладите на органи на Европейския съюз и Становищата на Венецианската комисия, относно върховенството на закона, съобщиха от ВСС.

Очаква се представителите на Венецианската комисия да изготвят становище по направените предложения за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, което ще бъде представено на Пленарна сесия на Венецианската комисия на 21 и 22 октомври 2022 година.

От страна на ВСС в срещата участваха Вероника Имова – член на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС и на Комисия по атестирането и конкурсите и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия на ВСС, Боян Новански – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС и член на Комисия „Управление на собствеността“ и на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС, както и на Комисия по професионална етика, и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия, г-н Огнян Дамянов – член на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС и комисиите по атестирането и конкурсите, и г-н Евгени Иванов - член на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, и комисиите по атестирането и конкурсите и „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС.

Венецианската комисия бе представена от Ричард Барет – член на Венецианската комисия и комисар по законодателната реформа, Джерим Джерими - член на Комисията и професор в правния факултет на Университета в Прищина, Катарина Пебел – заместник-член на Комисията и професор във Виенския университет по икономика и бизнес, Григори Диков – ръководител на отдел, Секретариат на Венецианската комисия, Сопио Джапаридзе и Тарас Пашук – правни съветници на Секретариата на Венецианската комисия. /БГНЕС

Тагове: