Близо 55 000 лица под карантина са били проверени през юли

През юли са извършени 31 446 проверки за спазване на противоепидемичните мерки на обществени места и 54 369 проверки на лица под карантина. Това показват данните на Министерство на здравеопазването в отговор на питане на БГНЕС.

81 проверки са извършени на домове за стари хора, домове за медико-социални грижи, домове за деца с увреждания, домове за деца, лишени от родителски грижи и са съставени 9 предписания, които ако не бъдат изпълнени в законоустановения срок ще дадат основание на контролните органи да наложат глоба.

597 инспекции са извършени в детски градини и ясли като на 16 детски заведения са съставени предписания.

16 предписания са съставени на собственици на дискотеки, питейни заведения и игрални заведения от общо проверени 988 обекта. 7147 юридически лица са били проверени през юли като на 238 е даден срок да отстранят нередностите.

През топлия юли са проверени и 1404 заведения за хранене, при 43 от тях са открити нарушения.

Кината, театрите и музеите са отличници, защото при извършените инспекции на 48 обекта не е открито нито едно нарушение, както и при извършените инспекции в училища, университети, обучителни организации, концерти, конференции, симпозиуми, школи.

Не така е при лечебните заведения. При тях от 856 посетени са открити проблеми при 35.

741 проверки са извършени в транспортни средства. При 15 от инспекциите са установени нарушения.

При 5 117 от общо 17 979 лица, пристигнали и преминаващи транзитно страната ни са нарушили противоепидемичните мерки. 40 предписания са съставени и на собственици и посетители на хотели и къщи за гости, фитнеси, спортни зали, СПА центрове, басейни и други обекти. /БГНЕС