Близо 20 млн. лв. са нужни за изравняване на възнагражденията на служителите в затворите с тези в МВР

Близо 20 милиона лева са нужни за изравняване на допълнителните възнаграждения в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" с тези в МВР, за това съобщават от Синдиката на служителите в затворите. В дирекцията са получили писмо отговор от Министерство на правосъдието по повод тяхната дълга битка за изравняване на средствата за допълнителни възнаграждения в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" с тези в МВР.


МП информира, че необходимата сума е 19 058 000 лв. До тази цифра министерството стига след редица проучвания и изчисления, и след няколко наши писма, с които алармираме за проблема.

„От комуникацията ни с министерството на правосъдието става ясно, че средствата вече са поискани с писмо от МФ. Изключително важно е да подчертаем, че разпределението на средствата е от ключово значение. От комуникацията ни с МП става ясно, че за увеличение на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности са необходими 13 139 300 лв. По този начин сумата на човек ще се увеличава от 190 на 380 лв.;

За увеличение на левовата равностойност за храна са предвидени 3 720 200 лв. Така всеки служител вече ще получава по 200 лв. месечно, вместо досегашните 150 лв.;

За увеличение на допълнителното възнаграждение за времето на разположение са необходими 242 000 лева. По този начин ставката 0,35лв. на час би се покачила до 0,50 лв. на час.;

За увеличение на размера на пътните пари по време на платен годишен отпуск са поискани 529 100 лева. По този начин вместо досегашните 35лв., вече ще са заложени 120 лв.;

За увеличение на размера за допълнителното възнаграждение при специфични условия за работа с видео дисплеи МП е разчело 183 000 лева. С тази промяна ще се заложи нарастване на ставката от 4 на 10 лв. на човек месечно.;

За увеличение на сумата за работно облекло са необходими 1 244 400 лева. По този начин за униформи всеки служител ще разполага с 200 лева повече. Досега се полагаха по 600 лева на човек веднъж в годината.

В името на добрия социален диалог и преодоляването на съществуващите диспропорции във възнагражденията, ССЗБ подкрепя подхода за осигуряване на допълнителни 19 058 000 лв. Декларираме готовност да се включим в обсъждане на тяхното справедливо разпределение, заявяват от синдиката.

На 17 януари 2024 г. СЗСБ изпрати писмо до министъра на финансите с искане за унифициране на допълнителните възнаграждения в ГДИН и ГДО с тези в МВР. Седмица по-късно с друго писмо до министъра на правосъдието ССЗБ поиска той да подкрепи депозираното искане до МФ и да предприеме съответните действия за изравняване на допълнителните възнаграждения.

Поискахме и от министъра да предостави на УС на синдиката информация за разчетите на тези средства и предложенията на МП до МФ.

Няколко дни по-късно МП информира, че „направените предложения, касаещи определянето на допълнителни възнаграждения на служителите в системата на МП, следва да бъдат поставени за обсъждане и становище пред министъра на правосъдието, като орган осъществяващ общото ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията и охраната на съдебната власт, като впоследствие, при преценка, могат да бъдат предоставени от страна на Министерството на правосъдието в Министерството на финансите.“, заявяват още от синдиката. /БГНЕС

Тагове: