България сред страните в ЕС с най-малко висшисти

През 2020 г. 41% от населението на Европейския съюз (ЕС) на възраст между 25 и 34 години е завършило висше образование. България отново попада в негативната статистика - сред страните с най-нисък дял висшисти. Такъв е дялът в Италия (29%), Румъния (25%), България и Чехия (и двете 33%), както и Унгария (31%). Това показват данните на европейската статистическа агенция Евростат.

Държавите-членки на ЕС са си поставили за цел да увеличат дела на населението на ЕС на възраст между 25 и 34 години, завършило висше образование, до 45% до 2030 г.

Единадесет държави-членки вече са изпълнили целта за този показател преждевременно: Белгия, Дания, Ирландия, Испания, Франция, Кипър, Литва, Люксембург, Нидерландия, Словения и Швеция. При пет от тях над половината от хората на възраст между 25 и 34 години са с висше образование през 2020 г.: Люксембург (61%), Ирландия и Кипър (и двете 58%), Литва (56%) и Нидерландия (52%) .

Ясна е разликата между половете сред тези с висше образование: по-голям дял от жените (46%) на възраст между 25 и 34 години са завършили висше образование, отколкото мъжете (35%). Въпреки че делът на мъжете с висше образование нараства през последните десет години, темпът на растеж е по-бавен, отколкото при жените. В резултат на това разликата между половете се е увеличила до 10,8 процентни пункта (п.п.) от 9,4 п.п. през 2011 г.

По-младите достигат по-високи нива на образование от по-възрастните, установява още Евростат. Разглеждайки разликите между възрастовите групи в постигнатото образователно ниво, има ясно изразено възрастово разделение: 36% от населението на ЕС на възраст 25–54 години е с висше образование в сравнение с 22% от тези на възраст 55–74 години.

Най-големите разлики между възрастовите групи са регистрирани в Ирландия (25pp), Люксембург и Кипър (и двете 24%), Полша (22%) и Малта (21%). В другия край на скалата са четири държави с разликата под 10%: България и Унгария (и двете 9%), Германия и Естония (и двете 6%). /БГНЕС