България предпоследна в ЕС по положителен ръст на БВП

През второто тримесечие на 2021 г. сезонно коригираният БВП се увеличи с 2,2% в еврозоната и с 2,1% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, според оценка, публикувана от Евростат.

Според статистиката България е последна по положителен ръст в ЕС.

През първото тримесечие на 2021 г. БВП е намалял с 0,3% в еврозоната и 0,1% в ЕС. В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно коригираният БВП се увеличи с 14,3% в еврозоната и с 13,8% в ЕС през второто тримесечие на 2021 г., след -1,2% в двете зони през предходното тримесечие.

През второто тримесечие на 2021 г. БВП в САЩ се е увеличил с 1,6% в сравнение с предходното тримесечие (след +1,5% през първото тримесечие на 2021 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП нарасна с 12.2% (след +0.5% през предходното тримесечие).

От страните членки на ЕС Ирландия регистрира най-високо и най-рязко увеличение на ръста на БВП (+6,3%) спрямо предходното тримесечие, следвана от Португалия (+4,9%), Латвия (+4,4%) и Естония (+4,3%).

България е на предпоследно място по ръст на БВП от около 0,6 %. След нас има три страни с по-слаби резултати, като Кипър има ръст от около 1%. На дъното са Малта (-0,5%) и Хърватия (-0,2%).

През второто тримесечие на 2021 г. разходите за крайно потребление на домакинствата се увеличиха с 3,7% в еврозоната и с 3,5% в ЕС (след -2,1% в еврозоната и -1,7% в ЕС през предходното тримесечие).

Износът се е увеличил с 2,2% в еврозоната и с 1,8% в ЕС (след +0,7% и в двете зони предходното тримесечие).

Вносът се е увеличил с 2,3% в еврозоната и с 2,2% в ЕС (след +0,4% и +0,6%).

Разходите за крайно потребление на домакинствата имат силен положителен принос за растежа на БВП както в еврозоната, така и в ЕС (съответно +1,9 и +1,7 процента).

Въз основа на сезонно коригирани данни Евростат изчислява, че през второто тримесечие на 2021 г. 207,5 милиона души са били наети в ЕС, от които 159,0 милиона в еврозоната. Във връзка с пандемията от COVID-19, заетостта при хората е с 2,1 милиона в еврозоната и 2,0 милиона в ЕС под нивото от четвъртото тримесечие на 2019 г./БГНЕС