„АРТЕКС“: Продължаваме да вярваме във върховенството на закона

Продължаваме да вярваме във върховенството на закона и обективните и законосъобразни действия на държавните институции. Това заявиха от фирма „АРТЕКС“.

По повод поредните протести на ИК „Лозенец“, организирани пред „Златен Век“, от фирма "АРТЕКС" правят следните уточнение.

Въпреки че протестът касае няколко становища на ДНСК по различни казуси, мероприятието за пореден път е организирано пред сграда „Златен Век“, а не пред офиса на ДНСК.

Тъй като това отново цели да внуши на обществеността, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма, бихме искали да припомним няколко безспорни факта:

1. Със свое решение от 30 юли 2019 Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“.

2. Съдът счита, че съобразно практиката на ВАС, десетгодишното разрешение за строеж на този и на други подобни строежи, които промяната на ЗУТ е заварила през 2017, ще изтече през 2028 г. Въпросната поправка касае всички сложни обекти от 1-ва и 2-ра категория, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес: газопроводи, ТЕЦ-ове, атомни централи, летища, пристанища, жп линии, магистрали, мостове, тунели, пътни възли; метростанции, хидротехнически съоръжения, болници, хотели с над 1000 места и други.

3. Административният съд София - град отмени заповедта за спиране на строежа на „Златен Век“ на първа инстанция и в момента изчакваме окончателното решение на втора инстанция - Върховния административен съд, тъй като дълбоко уважаваме върховенството на Закона.

4. Законността на строежа „Златен Век“ е потвърждавана от ДНСК всеки път, когато някой е поискал тяхното становище за него.

Намираме за изключително притеснителен факта, че с поредния си протест ИК „Лозенец“ прави директен опит за оказване на натиск и повлияване на решението на Върховния административен съд.

В изявлението им по повод мероприятието те заявяват, че неслучайно са избрали датата на протеста, тъй като „това е ден преди делото във ВАС, в което "АРТЕКС" обжалва акта за временно спиране на строителството от ДНСК“. Те добавят също и че очакват „тази заповед да бъде отменена, тъй като, за съжаление, e умишлено лошо написана от ДНСК.“

Всички ние, които вярваме във върховенството на Закона и в съдебната система на България, се стремим да боравим само с правни аргументи и становища. Затова считаме поведението на ИК „Лозенец“ за опит за въздействие, манипулиране и пряко влияние, върху решението на съда, което е абсолютно недопустимо в една правова държава, член на Европейския съюз.

Ние от „АРТЕКС“ уважаваме всички демократични и законоустановени права в Република България. В тази връзка смятаме за важно да отбележим, че всеки граждански протест следва да бъде осъществяван от граждани, а не от политически лица, тъй като чл. 12 от Конституцията на Република България поставя ясно разграничение между двете:

„Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси и не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.“

Бихме искали да обърнем внимание на всички, които безкритично ще отразят поредната инициатива на ИК „Лозенец“ като гражданска, че в т.нар. „гражданско сдружение“ и организираните от него събития трудно могат да бъдат открити лица без лесно проследимо политическо минало и ясни политически цели и амбиции. Осъждаме всеки стремеж към политически дивиденти на гърба на честния бизнес в България, тъй като това не само съсипва имиджа на бизнеса, но и създава изключително неблагоприятен за дългосрочни инвестиции икономически климат.

„АРТЕКС“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България, но и създава нови стандарти за качество, с които изгражда бъдещия облик на София.

И нека не забравяме, че първичната стихия на разрухата е обратната страна на любовта и творчеството.

Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати. Ние ще продължим да се борим за по-добра, независима и предвидима бизнес среда в България. /БГНЕС