Арх. Владо Вълков: Преместваеми модули решават веднага проблема с детските градини

Модулни преместваеми структури могат да решат бързо проблема на София с липсата на места в детските градини. Това заяви пред БГНЕС арх. Владо Вълков.

Един от най-големите проблеми, с който се сблъсква столицата през последните години, е недостига на места в детските градини. Това предизвиква сериозно напрежение, пречи на икономическата инициатива на младите семейства и дори доведе до протести срещу местната власт.

Арх. Владо Вълков, който дълги години живее в САЩ, предлага бързо и евтино решение на това главоболие за софиянци. Неговата идея е свързана с поставянето на модулни преместваеми структури в училищните дворове.

„Поради демографския бум, нелегалната и легална емиграция в Южна Калифорния почти няма училище и училищен двор без такива преместваеми павилиони, които се използват като допълнителни класни стаи. Те обслужват училищата и детските градини“, разказа арх. Вълков.

Той обясни, че първоначално тези модули са били създавани, за да решават бързо възникналите кризисни ситуации. А липсата на детски градини може да се разглежда днес като кризисна ситуации.

Предлаганите модули имат много предимства. На първо място те са много удобни за самите деца, имат директна връзка и модерна раздвижена архитектура, която няма нищо общо с многоетажните еднотипови училища с тъмни коридори и стълбища, изтъкна арх. Вълков.

„Те са в хармония с природата“, подчерта той.

Другото предимство е, че при тяхното изграждане може да се използва вече съществуващата ВиК и електрическа инфраструктура на училищата и училищните дворове.

„Модулното префабрикирано строителство е не само по-евтино, но и по-качествено, защото се извършва в заводски условия, а не на обекта“, посочи арх. Вълков.

Не на последно място тези модули могат много бързо да бъдат поставени в училищните дворове, защото не се изисква специално разрешение за тяхното изграждане, каквато се налага да бъде дадено при строителството на ново детска градина. Т.е. общественото напрежение може да бъде овладяно доста бързо.

„Училищните дворове са публична общинска собственост и са предназначени за образователни нужди. Не нарушаваме предназначението на земята, не трябва разрешително за строеж, което изисква дълго време. Трябва само разрешение от Общинския съвет за поставянето на тези модули“, каза арх. Вълков.

След като нуждата от подобни конструкции отпадне, те могат да бъдат преместени много лесно на друго място и да бъдат използвани като павилиони. /БГНЕС