Янев ще участва във видеоконферентната Среща на върха на Берлинския процес

Министър-председателят Стефан Янев ще участва във видеоконферентната Среща на върха на Берлинския процес, която ще се проведе днес.

Форумът ще бъде открит от канцлера на Федерална република Германия Ангела Меркел, след което ще стартира пленарната сесия: „Седем години от началото на Берлинския процес: сближаване на региона – постижения, настоящи и бъдещи цели“.

В рамките на изказването си пред лидерите от инициативата, премиерът Стефан Янев ще подчертае значимостта, ефективността и потенциала на Берлинския процес. Неговите преки резултати са свързани с подобряване на регионалното сътрудничество в областта на свързаността, социалното и икономическото сближаване, стабилността, взаимното разбирателство и осигуряването на по-добър живот за гражданите от Западните Балкани.

Българският министър-председател ще отбележи, че европейската перспектива продължава да бъде ключов двигател за трансформацията в Западните Балкани. В тази връзка премиерът Янев ще акцентира върху значимостта на подписаните два ключови документа на Срещата на върха на Берлинския процес в София през миналата година - Декларацията за изграждане на регионален вътрешен пазар и Декларацията за Зелен дневен ред за Западните Балкани.

През 2020 г. България и Република Северна Македония бяха съвместни домакини на Берлинския процес, което бе прецедент държава членка на ЕС и държава-кандидат за членство да председателстват инициативата. На Срещата на върха в София бяха взети важни решения за гражданите на Западните Балкани в сферата на регионалното сътрудничество и свързаността във всичките й аспекти, което има за цел да ги приближи до нормите и стандартите на ЕС.

Берлинският процес за Западните Балкани е регионална инициатива, лансирана от канцлера на Германия Ангела Меркел през август 2014 г. Участници в процеса са страните от Западните Балкани - Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Черна гора, и се подпомага от държавите членки на ЕС Германия, Франция, Австрия, Италия, Полша, България, Гърция, Хърватия, Словения и Великобритания. Замисълът на Берлинския процес, който се намира формално извън институционалната рамка на ЕС, е да допълва и подпомага процеса на европейска интеграция на шестте страни от Западните Балкани. А дейността на инициативата е насочена в три главни направления – икономика и свързаност, добросъседски отношения и сигурност.

От 1 януари 2021 г. Германия пое функциите на председател на Берлинския процес и декларира готовност за надграждане на постигнатото по линия на предходните председателства на инициативата при спазване на утвърдените формати. Поради пандемията, причинена от COVID-19, всички министерски срещи и форуми в рамките на Берлинския процес, както и Срещата на върха на 5 юли т.г. в Берлин, са под формата на видеоконференции.

Тази година акцент се поставя върху отчитане на постигнатото през изминалите 7 години след лансиране на инициативата от канцлера Меркел и изпълнението на набелязаните за региона приоритети и цели за приобщаването му към европейските норми и стандарти, както и по линия на изграждането на Общ регионален пазар и укрепване на диалога и регионалното сътрудничество в Западните Балкани. /БГНЕС