694 фирми предоставят дуално образование

Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на образователните институции, провеждащи дуално образование, предаде репортер на БГНЕС, позовавайки се на данни на Министерството на образованието и науката.


Техният брой се е увеличил с 19% през учебната 2020/2021 и с още 10% през учебната 2022/2023 година. През учебната 2022/2023 година дуално обучение се е провеждало в 182 образователни институции – професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища. В дуална форма се обучават 11 060 ученици.

На настоящия етап дуално обучение се предоставя от 694 фирми, като по професионални направления най-много фирми предпочитат работни места за обучение чрез работа в професионалните направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Електротехника и енергетика”. /БГНЕС

Тагове: