За нас

Информационна агенция "БГНЕС - ГРУП" ЕООД с ЕИК: 175177624, седалище адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. Алабин, 56, наричана още  БГНЕС  стартира през 2001 година. Тя е независима информационна агенция, която има за цел да информира бързо, точно и обективно за всички събития в страната и чужбина.

 

Седалището на агенцията е в София. В централата се помещават основните редакции на агенцията: вътрешна, международна, балканска, културна, бизнес и икономика, спортна. Агенцията е в непрекъснат, денонощен режим на работа и ежедневно се публикуват не по-малко от 500 новини.

В БГНЕС работят десетки журналисти, репортери и фоторепортери и оператори с дългогодишен професионален опит. БГНЕС има собствени кореспонденти в страната. За новините от чужбина се използват пълните пакети на световните агенции.

 

Информационна агенция БГНЕС е съучредител и член на Международната Асоциация на частните информационни агенции. Интернет адресът на Агенция БГНЕС е www.bgnes.bg

Агенцията е платена и достъпът до нея е чрез абонамент. Агенция БГНЕС публикува и десетки новини на безплатната си страница всеки ден.

Информационите продукти на БГНЕС се ползват от закрилата на ЗАПСП. БГНЕС дава възможност за получаване на тези продукти само чрез сключен договор за абонамент. Без подобен договор никой няма право да ползва, разпространява, препредава или продава съдържанието /новини, снимки, видео или графики/, нито каквито и да било части или откъси от тях. Ползването на същите се определя по тарифа, утвърдена от БГНЕС.

Достъпът до информационните пакети на Агенция БГНЕС се получава след подписването на договор за абонамент.